Преки връзки

Обучения за брокери

Управление на имоти

Кредитиране

Отдаване на имот

Наемане на имот

Продажба на имот

Покупка на имот

Консултация

Управление на имоти

Като собственик на инвестиционни имоти, имате възможността да спестите време, да избегнете грижите относно експлоатацията на имотите Ви, както и да подсигурите постоянна заетост на имотите, поверявайки ги в ръцете на екип от професионалисти срещу писмен ангажимент от наша страна. Изборът на специализирана агенция Ви гарантира редица предимства, част от които са:

  • Ангажимент относно поддръжката и състоянието на имота.
  • Своевременна намеса в случай, че имота не се стопанисва с грижата на добър стопанин и във вида, в който сте планирали.
  • Редовно заплащане на консумативните разходи.
  • Редовно заплащане на дължимия наем от наемателите.
  • Редовно заплащане на дължимия наем без наличието на наематели
  • Изготвяне на необходимата документация, защитаваща интересите Ви.

Правилното управление на недвижим имот подсигурява неговата възвръщаемост. Може да се доверите на нас с Вашите активи и ние ще направим така, че те да работят за Вас.

Получете съдействие днес

Пишете ни през формата долу

Имена *
Телефон *
Имейл *
Допълнителна информация